Sermon Series

Fruit of the Spirit

2023

316 Sermons

Fruit of the Spirit, Part 8 – Self-control

John Gordon
03/19/2023

Fruit of the Spirit, Part 7 – Gentleness

John Gordon
03/12/2023

Fruit of the Spirit, Part 6 – Faithfulness

John Gordon
02/26/2023

Fruit of the Spirit, Part 5 – Kindness and Goodness

John Gordon
02/19/2023

Fruit of the Spirit, Part 4 – Longsuffering

John Gordon
02/12/2023

Fruit of the Spirit, Part 3 – Peace

John Gordon
01/22/2023

The Fruit of the Spirit, Part 2 – Joy

John Gordon
01/13/2023

The Fruit of the Spirit, Part 1 – Love

John Gordon
01/08/2023

Explore Other Sermon Series